TOYO SOLVENT TEMİZLEYİCİ

Stok Kodu: MB127874
Açıklama:

1. ÜRÜN VE FİRMANIN TANIMI

Ürün ismi / kodu FM-9900 Universal Selülozik Tiner
Kullanım alanı Serigrafi baskıda temizleme solventi olarak

2 . ÜRÜN İÇERİĞİ HAKKINDA BİLGİLER

1993 yılındaki Kimyasal Madde Düzenlemeleri (Hazard Information and Packaging) kapsamında ürünün kimyasal bileşimi, içerdiği tehlikeli ve sağlığa zararlı maddeler hakkındaki bilgiler;
Tehlikeli Maddeler    CAS-no    Konsantrasyon (%)    Tehlike İşareti    R-cümlesi (*)
Toluene    108-88-3    70-80    Xn    R20
Butyl Glycol    111-76-2    1-5    Xn    R20/21/22, 37

(*) daha fazla bilgi için 15. maddeye bakınız.

3 . TEHLİKE TANIMI

İnsan Sağlığı Açısından
Ürünün uzun süreli teması derinin tahriş olmasına, kızarmaya ve egzamaya sebep olabilir. Yüksek konsantrasyonda buhar solunması kimyasal rahatsızlık riski taşımaktadır. Göze sıçraması halinde tahriş edebilir. Su ve toprağa karışması halinde çevreye zarar verebilir.

Çevre Açısından
Su ve toprağa karışması halinde çevreye zarar verebilir.

Emniyet Açısından
Ürün yanıcı olup oda sıcaklığında dahi hava ile patlayıcı buhar oluşturabilir.

4. İLK YARDIM BELİRTİLER VE ETKİLERİ

Belirtiler ve Etkileri
Olabilecek her türlü şüpheli durumda veya belirti görüldüğünde tıbbi müdahalede bulunun. Şuursuz halde ise ağızdan hiç bir şey vermeyin.

Solunması Halinde
Açık havaya çıkartın, sakin ve sıcak tutun, dinlenmesini sağlayın.

Gözle Temasta
Kontak lens varsa çıkartın ve derhal temiz suyla en az on dakika yıkayın. Göz kapaklarını açık tutarak tıbbi yardıma başvurun.

Deri ile Temasta
Kirlenmiş elbiseleri çıkartın. Cildi su ve sabun ile yıkayın yada uygun bir cilt temizleyicisiyle temizleyin. Çözücü ve tiner KULLANMAYIN.

Yutulması Halinde
Yanlışlıkla yutulması halinde derhal tıbbi yardıma başvurun. Dinlendirin ve kusturmayın.

5 . YANGINLA MÜCADELE

Yangın Söndürme Araçları
Alkole dayanıklı köpük, karbondioksit, kuru kimyevi toz, sprey veya sis halinde su tavsiye edilir. Jet halinde su KULLANMAYIN.

Tavsiyeler
Yangın sonucunda tehlikeli yanma ürünleri içeren sağlığa zararlı yoğun bir duman oluşur (Kısım 10’a bakınız). Komple koruyucu elbise ve bağımsız solunum aygıtı gerekir. Yangına maruz kalan kapalı konteynerleri üzerlerine su püskürterek soğutun. Kullanılan söndürücü <5 malzemenin kanalizasyona veya su yoluna yayılmasını engelleyin.

6 . DÖKÜLMELERE VE SIZINTILARA KARŞI ÖNLEMLER

Kişisel Önlemler
Gerekli olmayan kişileri sahadan çıkarın. Tutuşturucu kayanaklardan uzak tutun. Buharı solumayın. Solunumu koruyucu cihaz kullanın. Göz ve deri ile teması önleyin.

Çevre Korunması
Su ve toprağa karışmasını önleyin. Kanal, kaynak ve nehirlere yayılmasını engelleyemediğiniz durumda yerel su şirketini acilen konudan haberdar edin.

Temizleme Yöntemleri
Madde 7 ve 8’e uygun olarak emniyetli bir şekilde yoketmek üzere uygun bir kaba koyun .Kum, toprak veya diğer uygun malzemeler kullanarak kanal, kaynak ve nehirlere yayılmasını engelleyin. Bertaraf etme bilgileri için 13. Maddeye bakınız.

7 . KULLANMA VE DEPOLAMA

Kullanma
Buhar havadan daha ağır olduğu için zeminden yayılabilir. Kullanıldığı ortamda tutuşturucu kaynakların olmamasına dikkat edilmelidir. Kullanılan elektrik ekipmanı uygun standartta olmalıdır. Konteyneri kapalı tutun. Kıvılcım oluşturmayacak aletler kullanın. Cilt ve elle teması önleyin. Buharı solumayın. Depolama ve kullanım bölgelerinde' yemek, içmek ve sigara içmekten kaçının. Kişisel önlemler için Kısım 8’e bakın. Her zaman ,stok konteyneri ile aynı maddeden yapılmış konteynerlerde tutun.

Depolama
Direk güneş ışığı, ısı ve tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Depolama sahası içinde sigara içmeyin. Açılmış konteynerleri dikkatlice kapatın ve sızıntıyı önlemek için dik tutun. 5-25 °C sıcaklıkta iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin.

8. MARUZ KALMA SINIRI / KİŞİSEL KORUNMA BİLGİLERİ

Mühendislik Önlemleri: İyi havalandırılan sahalarda kullanın.

Kisisel Önlemler :

Solunum Korunması
Yerel havalandırmanın uygun olmadığı yerlerde eğer partikül konsantrasyonu veya çözücü buharı olması gerekli maruz kalma sınırının altında değilse uygun bir solunum koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

El Korunması
Deri ile teması halinde koruyucu eldiven kullanın. Koruyucu krem deri ile temas eden yerlerin fiziksel korumasına yardımcı olabilir.

Göz Korunması
Sıvı sıçramasına karşı koruyucu gözlük kullanın.

Deri Korunması
Pamuklu veya pamuklu/sentetik giysiler kullanın.

9 . FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Fiziksel Hali/ Rengi    Reksiz sıvı
Kokusu    karakteristik
Kaynama Noktası/Aralığı    110°C
Parlama Noktası    10°C
Alt Patlama Limiti    1,2
Üst Patlama Limiti    7,1
Buhar Basıncı    30 mmHg
Yoğunluk    0,87± 0,05 gr/ml
Suda Çözünebilirlik    Çözünmez

10 . STABİLİTE / REAKTİVİTE
Önerilen kullanım ve depolama şartlarında stabildir. Yanma sonucu duman, karbondioksit, karbonmonoksit ve nitrojen oksitleri açığa çıkarır. Olası ekzotermik reaksiyonu önlemek için oksitleyiciler, kuvvetli alkali ve asitlerden uzak tutunuz. Kirli atıkları kapalı konteynerde tutunuz ve işaretleyiniz/etiketleyiniz.

11 . ZEHİRLİLİKLE İLGİLİ BİLGİLER
Bu ürün ile ilgili zehirlilik bilgisi içeren bir veri yoktur. Ürünlerimiz, matbaa mürekkepleri ve verniklerinin zehililik sınıfına girmesinin önlenmesi için malzemelerle ilgili SBPIM* kılavuzluğunda formüle edilmişlerdir. Buharın solunması durumunda kimyasal etki riskine neden olabilir. Deri ile uzun süreli temas durumunda kızarıklık, tahriş ve egzamaya neden olabilir.

12 . EKOLOJİK BİLGİLER
Bu ürün ile ilgili ekolojik bir veri yoktur.

13 . DOĞADAN UZAKLAŞTIRMA (BERTARAF ETME)
Kanalizasyon, su yolları ve kaynaklara karışmasını engelleyin. Boş konteyneaderle beraber artıklar ve atıklar, kontrollü artıklardır ve çevre korumasına uygun bir şekilde yok edilmelidirler. Yerel ve Genel Yönetimlerin yasal uygulamalarına uygun bertaraf ediniz, ettiriniz.

14 . NAKLİYE İLE İLGİLİ BİLGİLER
Naklive Sekli    Detaylar     
IMDG (Deniz)    Sınıf: 3.2
UN Numarası: 1993
Ambalaj Grubu:I-II
MFAG Table No: -    Nakliye Adı(Deniz): Alevlenebilir Sıvı
EmS No: 3-07
IMDG Code Page: 3230
ICAO (Hava Kargo)
Intemantional    Sınıf: 3
UN Numarası: 1993
Ambalaj Grubu: III    Nakliye Adı:
ADR/RID (Kara/Demiryolu)    Sınıf: 3
UN Numarası: 1993
Sınıflandırma kodu: Fİ    Kimyasal Adı: Alevlenebilir Sıvı
Ambalaj kodu: III
Label : 3

WhatsApp
Hemen Ara